ΕΡΓΑ Επιστημονικών Υπευθύνων του Π.Θ.
 Εγγραφα Έργου
Χρήστης
Κωδικός
 • Download WEBDOC Setup
 • Download WEBDOC.MSI
 • Download JAVA
 • ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  Version 4.0 (8/3/2016) - [1.0: 18/01/2010]:

  Α) Παρέχουμε τα πλήρη έγγραφα κάθε φακέλου Έργου, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ, στον Επιστημονικό Υπεύθυνο για κάθε χρήση,

  Β) Διευρύνουμε τις παρεχόμενες οικονομικές ενημερώσεις και εκτός από τον Οικονομικό Απολογισμό,
  παρέχουμε online και τις Δαπάνες & τα Έσοδα έργου κ.λπ. και

  Γ) Αρχίζουμε σταδιακά την online συμπλήρωση εντύπων, με πλήρη έλεγχο από το κεντρικό μας σύστημα,
  με μια εφαρμογή που σας παρέχουμε (WEBDOC), την οποία την κατεβάζετε και την εγκαθιστάτε άπαξ στον υπολογιστή σας,
  με την οποία σε πρώτη φάση μπορείτε ήδη να συμπληρώσετε τα Έντυπα Δ4, Δ5 & Δ8,
  δηλαδή τις ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & το ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

  Ετσι:

  - Αφού δώσετε εδώ τα στοιχεία σας (χρήστης & κωδικός), εμφανίζεται ένας πίνακας με 3 στήλες:
  στην κεντρική στήλη εμφανίζονται όλα σας τα Έργα, Ενεργά - Περατωθέντα – Όλα (προεπιλογή: Ενεργά),

  - Επιλέγοντας το Έργο που σας ενδιαφέρει (κάνοντας κλικ στον κωδικό του),
  εμφανίζονται στην αριστερή στήλη όλα τα έγγραφά του, ψηφιοποιημένα, ταξινομημένα σε ενότητες,
  όπως ακόμη και όποια πάγια έχει (συνήθως σε μορφή PDF),

  - Παράλληλα στην δεξιά στήλη ενεργοποιούνται τα online οικονομικά στοιχεία του έργου.
   Version 4.0 (8/3/2016)